VISIELOZE POLITIEK IN ZANDVOORT | Podcast Geëngageerd Gelul S1/E06


Gemeentehuis Zandvoort

In deze nieuwe aflevering van de podcast Geëngageerd Gelul leest Bastiaan Toorenent de column voor; Visieloze Politiek in Zandvoort, die hij schreef naar aanleiding van de aankondiging van de nieuwe lokale politieke partij Zandvoort Echt Eén.

Bastiaan zal tot aan de gemeenteraad verkiezingen in maart 2022 wekelijks een extra column schrijven en voorlezen in de podcast. Deze column zal altijd gaan over de directe lokale politiek in Zandvoort en de aankomende verkiezingen.

Hieronder vindt u de audio versie en video versie van de podcast. Tevens kunt u op deze pagina de tekst van de column geheel zelf terugvinden.

U kunt zich abonneren op de video’s van de podcast via de YouTube Kanalen van Toorenent.nl of door de Facebook Fanpagina van Bastiaan Toorenent te gaan volgen.

U kunt zich ook op de audio versie van de podcast abonneren via Spotify, Apple Podcast, Google Podcast en diverse ander podcast platformen.

Visieloze Politiek in Zandvoort

Al tien jaar hebben we een visieloze premier en dagelijks is te merken dat het gehele land zonder politieke visie alleen maar achteruit is gegaan.   Hoewel het in mijn ogen een ramp is dat we nog eens 4 jaar lang diezelfde goedlachse blaaskaak krijgen, heb ik in het verleden altijd mijn hoop gevestigd op de politieke partijen die nog wel idealen hadden en daaruit een visie vormden.

Met name de lokale afdelingen van dergelijke partijen weten doorgaans de idealen om te zetten in een praktische visie voor de eigen gemeente. 
En hoewel ook in gemeente, visies verloren gaan in coalitie onderhandelingen, nieuwe progressieve plannen ten ondergaan in conservatieve houdingen van te lang zittende raadsleden en partijen elkaar dwars zitten uit partij politieke belangen, is er toch meer visie te vinden in het beleid van lokale colleges van B&W,dan in de landelijke regeringsakkoorden van de afgelopen 10 jaar.  Ook voor Zandvoort geldt dat.

En natuurlijk stoor ik me aan partijen als de Ouderen Partij Zandvoort die er steeds weer voor zorgt dat vergaderingen uren blijven duren omdat ieder raadslid van deze partij zo nodig hun zegje moet doen, zelfs als dat gene wat ze willen melden al door meerdere mensen eerder is genoemd. Maar ook deze oudere mislukte politici doen het wel uit de visie dat Zandvoort vooral moet blijven zoals het vroeger was.   En hoe slecht ik die visie ook vind, het komt wel voort uit een soort van ideaal.
De visie van de lokale VVD om van Zandvoort met name een rijkelui dorp te maken vindt ik verachtelijk maar hun voorstellen voor meer parkeerplaatsen en dure koopwoningen zijn wel in lijn met dat ideaal. Bovendien hebben zij hiermee meer visie getoond dan hun aan geheugenverlies lijdende landelijke leider.

Bijna alle partijen in Zandvoort hebben een duidelijke visie die voortkomt uit een groter ideaal, waardoor de kiezer weet welke kant het opgaat als zij voor één van deze partijen stemmen.   Het aantal zetels bepaald vervolgens hoever die visie ook werkelijk omgezet kan worden in praktische besluiten.
Wordt de VVD groot dan kan je verwachten dat er in een coalitie met hen vooral nadruk wordt gelegd op parkeerplaatsen en voordelen voor de rijke huizenbezitter.
Is GroenLinks in de meerderheid zal met name het Milieu en gelijke kansen voor alle Zandvoorters, centraal staan.
Wordt het voor de zoveelste keer OPZ, dan wordt er het meeste aandacht gegeven aan de positie van ouderen en blijft verder waarschijnlijk alles zoals het altijd al is geweest.

Ik ga u niet zeggen wat u moet kiezen daarin, aangezien mijn visie en mijn belangen misschien helemaal niet die van u zijn. Maar ik roep u wel op om te kiezen voor een visie.  
Een groter ideaal.

Ik doe deze oproep omdat bij de komende gemeenteraad verkiezingen het visieloze, van onze huichelachtige premier in Den Haag, dreigt over te waaien en aan te spoelen in Zandvoort.  
Niet in de vorm van de VVD maar in de vorm van de nieuwe politieke partij ZEE.

Want Zandvoort Echt Een heeft zelf geen duidelijke visie. Zij wilt dat aan u over laten!

Met zogenaamde nieuwe politiek, omdat ze zeggen geen vliegen te gaan afvangen, willen zij via samenwerking en burgerparticipatie, per onderwerp hun standpunt bepalen.
Maar hoe mooi dit ook klinkt, dit kan alleen maar leiden naar zwalkend beleid zoals we van teflon Rutte gewend zijn. Want burgers weten vaak niet op ieder onderwerp wat zij nu echt willen.

Ja de Zandvoorters willen geen overstromingen meer door heftige regenbuien. Zouden, met name in het centrum, wat meer groen willen zien wat tevens kan helpen bij een betere afwatering. Maar tegelijkertijd willen ze bijna allemaal het liefst, goed bestraatte parkeerplekken bij iedere winkel voor de deur. De ene keuze sluit de andere keuze uit, dus is het aan de politiek om, vanuit een visie, duidelijk te maken, waarom zij willen dat de burger het een of het ander kiest.

Bijna alle partijen in de Zandvoortse gemeenteraad, zijn voor meer participatie en misschien moet het college inderdaad wat beter luisteren naar de uitkomst van enquêtes.
Maar of de participatie-inbreng van lokale bedrijven het belangrijkst wordt gemaakt of juist die van de bewoner,  is een keuze die alleen gemaakt kan worden als de politieke partijen een duidelijke visie hebben op wat, volgens hen, goed is voor Zandvoort.

Bovendien, iets nieuwe politiek noemen, wil niet zeggen dat, dat het ook is.  

Want een partij die haar standpunten bepaald, alleen maar gebaseerd op wat er uit een enquête of burgerparticipatie komt en zonder een van te voren afgesproken grotere visie, is niet nieuwe politiek.
De eerste variant, die grote bekendheid kreeg in het nauwe verleden, was Trots op Nederland van Rita Verdonk.  
Haar hele verkiezingsprogramma was samengesteld door enquête uitslagen van eventuele potentiële kiezers. Het resultaat was een voortdurende tegenspraak in standpunten en oplossingen.   Ze waren voor een coulant beleid naar vluchtelingen en tegelijkertijd moest de Nederlandse grens dicht voor alle niet westerse Asielzoekers.   moslims mochten geen hibad of hoofddoek meer dragen maar iedere Nederlandse burger moest de volledige vrijheid hebben in haar of zijn geloofsuiting en beleving.

Kijk, als ZEE dezelfde toekomst heeft als Trots op Nederland, dan is dit betoog misschien zinloos en hoef ik me niet zorgen te maken over visieloze politiek in Zandvoort.  Maar de laatste partij die haar standpunten in eerste instantie zou bepalen naar aanleiding van wat potentiële kiezers inbrachten, is inmiddels volledig geradicaliseerd. Die partij is veranderd in een antidemocratische, rechtstaat ondermijnende, complottheorie partij.  

Wat ik wil zeggen is dat de aankondiging van ZEE, dat zij nieuwe politiek willen brengen in Zandvoort, niet vanzelfsprekend ook goed is. Daarbij is nieuw niet nieuw en blijft alles vaag over waar, de potentiële nieuwe lokale raadsleden, werkelijk voor staan.

Toch wil ik ook zeggen dat ik het bewonderingswaardig vindt van de initiatiefnemers dat zij iets willen doen voor de Zandvoortse gemeenschap.   Het is te prijzen dat zij zelfs tot de conclusie zijn gekomen dat ze alleen zaken kunnen veranderen, als ze de lokale politiek in gaan. En het is zelfs mooi om te zien dat ze voor samenwerking zijn met het belang van de Zandvoortse burger voorop. Maar wat het inhoud en naar welk groter doel of ideaal er wordt gestreefd, is niet bekend.

Ik ben niet tegen een nieuw geluid.
Ik ben niet tegen een nieuwe politieke partij.
Maar ik vind wel dat nieuwe politiek en samenwerking niet een doel op zich zou moeten zijn.  
Het is namelijk geen ideaal die de grote problemen op kan lossen. Het is een uitspraak die net zo inhoudsloos is als de nieuwe bestuurscultuur van Sigrid Kaag of de zogenaamde grote radicale ideeën van Mark Rutte.

En misschien veranderd dit nog. Moet ik ZEE niet direct afschrijven en hun oproep tot nieuwe politiek niet zien als populistisch na aap gedrag.   Maar zeggen dat de huidige partijen in de raad niet genoeg samenwerken, is al een vlieg die wordt afgevangen. Een bewering die enkel op sommige onderdelen een kern van waarheid heeft maar op net zoveel onderdelen complete bullshit is.  En als je daarbij dan politici en politieke partijen ook nog eens het kwalijk neemt dat zij politiek bedrijven, dan heb je in mijn ogen de zin van discussie en debat niet begrepen.

Ik wil niet visieloze politiek in Zandvoort maar visie volle. Ik pleit voor idealen en een doel waar we naar toe gaan. Ik pleit voor visie. Een echte visie.

Het liefste natuurlijk mijn visie. Want dat is in mijn ogen het beste voor alle Zandvoorters en in het bijzonder voor mijzelf.

Bastiaan Toorenent.

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *