LEER NEDERLANDS! | Podcast Geëngageerd Gelul S1/E05


In deze nieuwe aflevering van de podcast Geëngageerd Gelul leest Bastiaan Toorenent de column LEER NEDERLANDS! voor. In deze column doet Bastiaan met name een oproep aan alle Nederlanders om woorden te laten zijn wat ze zijn en niet de betekenis geweld aan te doen door verkeerd gebruik.
De taalinflatie is een duidelijk teken van dat mensen niet echt weten wat bepaalde woorden en of begrippen werkelijk beteken.

Hierboven kunt u direct luisteren naar de column die in de podcast Geëngageerd Gelul wordt voorgelezen door Bastiaan Toorenent. U kunt zich ook abonneren op de podcast via Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Facebook en YouTube.

LEER NEDERLANDS!

Leer Nederlands!
Een zin waarvan ik nimmer verwacht had dat ik hem ooit in een column zou schrijven.
Een zin die ik nimmer zal bezigen uit racistische motieven.
Maar ook een zin die ik nu vol overtuiging en gemeend opschrijf.

Leer Nederlands!
Een zin die we veel horen van blanke witte Nederlanders die klagen over asielzoekers, vluchtelingen en immigranten.
Witte Nederlanders die veelal zelf geen immigranten in hun eigen sociale omgeving hebben.
Blanke Hollanders die doorgaans rechtse politici napraten zonder zelf echt te weten waar ze het over hebben.
Ik zeg niet dat het niet goed is als vluchteling, asielzoekers en of immigranten sneller onze taal zouden leren maar de verantwoordelijkheid daarvoor leg ik niet bij hen.
Het zijn namelijk niet de nieuwe Nederlanders die schuldig zijn aan de slechte integratiecursussen.
Zij bepalen niet dat ze pas Nederlandse lessen mogen volgen op het moment dat ze zeker zijn van een tijdelijke verblijfsvergunning.
Zij bepalen ook niet dat de VVD, CDA, PVV, JA21 en FvD ervoor zorgen dat Asielzoekers,
zolang ze in de procedure zitten,
niet mogen werken en daardoor weinig in contact komen met de gewone Nederlandse burger die Nederlands spreekt.
Zij zijn niet schuldig aan het feit dat de taalklassen chronisch gebrek hebben aan goede leermiddelen, docenten en gelden.
Hard roepen dat zij Nederlands moeten leren gaat niets helpen zolang de dames en heren politici in den Haag daar de middelen niet voor beschikbaar maken.
Het is niets anders dan een zondebok vinden vanuit racistische motieven voor de eigen tekortkomingen.
Dus naar hen is mijn gemeende oproep niet bedoeld en toch zeg ik; Leer Nederlands!

Leer Nederlands!
Een verwijt wat vaak ook gebezigd wordt door spellingfanaten op internet.
Taalterroristen die op sociale media de gemiddelde gewone Nederlander belachelijk maakt omdat zij spelling of grammatica fouten hebben staan in een post, tweet of reactie.
De kofschip extremisten vallen niet over de inhoud maar enkel over de onjuiste wijzen waarop de letters een woord proberen te vormen.
Ieder ander weet exact wat er bedoeld wordt.
Ieder ander reageert op de inhoud.
Maar deze Nederlandse taalpuristen verklaren een ieder als dom en onbelangrijk zodra hij of zij de spelling of grammatica niet op orde heeft.
Maar hier zal ik als dyslect nimmer mensen op aanvallen.
Ik bezit niet de hypocrisie om een ander iets te verwijten wat ik zelf ook doe.
Daarbij kan de gemiddelde Nederlander er niets aan doen dat ons taalonderwijs te kort komt.
Zij zijn niet schuldig aan de vele bezuinigingen die het onderwijs heeft moeten doorvoeren.
Zij hebben niet gezorgd voor de vele bureaucratische regeltjes waardoor docenten bijna geen docent meer kunnen zijn.
En zijn absoluut niet schuldig aan het feit dat de dyslexie begeleiding veelal te laat begint en voor vele dyslecten zwaar onvoldoende is.
Mensen aanvallen op enkele spel of grammatica fouten is niets meer dan een uiting van arrogant elitair gedrag.
Een conservatief rookgordijn om het maar niet over de inhoud te hoeven hebben.
Een uiting van frustratie over de eigen intellectuele tekortkomingen handig geprojecteerd op de fouten van een ander.
Nee, ik zal nimmer vol overtuiging mijn gemeende oproep doen naar de gemiddelde Nederlander die wel eens een spel of grammatica fout maakt en toch zeg ik Leer Nederlands!

Leer Nederlands.
Het is een oproep om de inhoud van woorden te laten zijn zoals ze zijn.

Leer Nederlands.Het is een overtuiging om alleen woorden te gebruiken waarvan men ook werkelijk de betekenis kent.

Leer Nederlands!
Onze taal is de laatste jaren zwaar onderhevig aan inflatie.
Woorden worden gebruikt waar ze helemaal niet gebruikt zouden moeten worden.
Taal inflantisten rukken begrippen totaal uit zijn verband en populistische politici en hyperige media maken er dankbaar gebruik van.
Tegen hen zeg ik:
Leer Nederlands.

Want de juiste betekenis van een woord is vele malen belangrijker dan of het goed gespeld wordt.
Begrip over de inhoud van tekst is van groter belang dan dat zij goed wordt uitgesproken door een persoon die de taal zelf nog niet helemaal machtig is .

Leer Nederlands.
De taalinflatie lijkt steeds meer de publieke opinie over te nemen waardoor er dagelijks discussies zijn op sociale media omdat het woord fascisme te pas en te onpas wordt gebruikt en steeds iets verder weg komt te staan van haar werkelijke betekenis.
Als democratisch georganiseerde politieke partijen en haar politici,
die voor de rechtstaat staan en hoogstens neoliberaal genoemd kunnen worden, beschuldigd worden van een fascistisch regime,
hebben zij die de vinger wijzen de term fascisme niet begrepen.

Als kiezers op een autoritair nationalistisch en rechtstaat ondermijnende partij stemmen en tegelijkertijd Jesse Klaver voor fascist uitmaken omdat ze het niet eens zijn met de standpunten van GroenLinks, wordt het tijd dat deze kiezers de woordenboeken weer eens raadplegen.

Als complotdenkers, corona wappies en relschoppers tijdens een demonstratie de boel kort en klein slaan maar tegelijkertijd de politie uitschelden voor nazi’s en NSBers omdat de agenten hard optreden, terwijl de demonstranten tijdens de demonstratie meerdere racistische en antisemitische leuzen hebben geroepen.
Dan zeg ik tegen hen:

LEER GODVERDOMME NEDERLANDS!
En een beetje geschiedenis zou ook geen kwaad kunnen.

Leer Nederlands.
Een zin die ik voortaan bezig naar een ieder die het woord racisme niet wil toekennen aan een denigrerende opmerking over iemands huidskleur, afkomst, cultuur of uiterlijke kenmerken.

Leer Nederlands.
Een verwijt die ik een ieder voorleg die het woord dwang in de mond neemt als het gaat over de corona maatregelen en het eventuele opkomende 2G beleid.
Dwang is alleen als je echt geen keuze meer hebt.
Zolang er nog een keuze is, je de vaccinatie spuit niet tegen je wil en met geweld in je arm krijgt gezet, kan je hoogstens spreken van drang.
Dus wees geen taal inflantist en leer Nederlands.

En dan nog een taal inflatie waarvan ik eigenlijk denk dat hij niet meer tegen is te gaan maar tegelijkertijd niet komt omdat men bewust de betekenis uit haar verband heeft gerukt.   Vermoedelijk zijn onhandige versprekingen en dialecten de oorzaak van deze taalinflatie waardoor onze kinderen vaak niet eens beter meer weten.
Maar toch in een uiterste poging om nog enige invloed te hebben op de taalinflatie wil ik hem noemen.

Het is: enigkind
en niet enigstkind.

Want hoewel je misschien ook het leukste kind bent.
De enigste.

Ben je de enige zoon of dochter van je ouders.

Leer Nederlands.
En laat de betekenis van woorden en begrippen voor wat ze zijn.
Stop de taalinflatie en wees geen taal inflantist.

Want sociale zekerheid en milieu beleid is geen communisme,

je moeten houden aan de wetten en regels van een rechtstaat is geen fascisme

en iedere complottheorie die iets over George Soros zegt is wel
antisemitisme.

Leer Nederlands

Hierboven kunt u ook direct kijken naar de video van de podcast.

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *