De Ochtend Wandeling S2/E09 | Mark Rutte zorgt voor politieke failliet van Nederland!


Categories :

In deze aflevering van de podcast De Ochtend Wandeling legt Bastiaan Toorenent uit waarom hij stelt dat Mark Rutte ervoor gezorgd heeft dat Nederland intussen cultureel, sociaal en politiek failliet is.

Het eerste Kabinet Rutte zorgde ervoor dat de cultuursector bijna geheel werd wegbezuinigd. Daarbij veranderde Rutte de omgang met de Koninging tijdens de formatie waardoor de formatiecultuur uiteindelijk verdween. Tevens werd er een minderheidskabinet gevormd met een gedoog partner die totaal geen verantwoordelijkheid hoefde te dragen, waardoor de verantwoordelijkheidscultuur verdween en ten slotte werd er door dit kabinet zo hard omgegaan met statushouders, asielzoekers en minderheden waardoor ook de internationaal bekende tolerantiecultuur van Nederland verdween. Kortom de totale cultuur van en in Nederland was failliet na Rutte 1

Het Tweede Kabinet Rutte, die niet meer met enige traditie of cultuur opgescheept zat, ging radicaal bezuinigen met namen op onderwijs en de sociale zekerheid. De bejaardenhuizen werden gesloten en mensen moesten zo lang mogelijk thuis blijven wonen waardoor ouderen vereenzamen en dus het sociale leven voor ouderen verdween. De Thuiszorg werd naar de gemeenten gedecentraliseerd die het voor nog niet eens de helft van het geld moesten gaan regelen, waardoor de thuiszorg zekerheid verdween. Het onderwijs werd gekort ondanks al lang bekend was dat er een leraren tekort aan zat te komen, waardoor de zekerheid op goed onderwijs verdween.
De decentralisatie van en bezuiniging op de Jeugdzorg en de GGZ zorgde ervoor dat de zekerheid op psychische en opvoed hulp verdween. De invoering van de participatie samenleving en sluitingen van de sociale werkbedrijven zorgde ervoor dat de zekerheid van werk en inkomen voor zwakkeren in de samenleving verdween.
Kortom de totale sociale zekerheid was failliet na Rutte 2

In het derde kabinet Rutte werd de politiek aangepakt. De tweede kamer werd niet op tijd of voldoende geïnformeerd. De ministerraad nam geen besluiten meer over zaken maar de fractieleiders van de coalitiepartijen bepaalde alles in het bekende maandag coalitie overleg. Van ambtenaren werd min of meer verwacht dat zij de positie van ministers ten alle tijden verdedigden ook als betekende dat het verkeerd informeren van de tweede kamer of burgers schofferen. Rutte zelf heeft nog nooit zo vaak problemen gehad met zijn geheugen als in Rutte 3 en er is spaken van een dwingende bestuurscultuur waardoor tweede kamer leden stilletjes weg werden gepromoveerd of weg gemoffeld als zij hier teveel vragen over stelde. Als laatste wordt de grondwet en het bestel ook nog eens met voeten getreden nu het demissionaire kabinet zoveel besluiten blijft nemen en ministers en staatssecretarissen gewoon ook nog als kamer lid in de tweede kamer zitten. Dit alles leidde tot inmiddels 19 partijen in de tweede kamer en een veel te lang durende formatie die nergens naar toe lijkt te gaan omdat Rutte zelf niet eens wil onderhandelen met de enige coalitie optie die er is.
Kortom na Kabinet Rutte 3 is de Nederlandse politiek failliet!

Hierboven kunt u direct naar de video van de aflevering kijken. Tevens kunt u zich abonneren op de video’s van de podcast via mijn YouTube Kanaal of door mijn Facebook Fanpagina te gaan volgen.

Hierboven kunt u ook direct vanaf deze website luisteren naar de podcast aflevering. U kunt zich ook abonneren op de podcast zelf via Spotify, Apple Podcast, Google Podcast en diverse andere podcast kanalen.

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *