De incompetente formatie in Zandvoort


Categories :

Twee maanden lang….
Twee maanden lang die eigenlijk bestaan uit negen weken.
En we weten niets meer dan we in de eerste maand al wisten.

Jong Zandvoort is de grootste winnaar van de gemeenteraadsverkiezingen in Zandvoort en is daarmee automatisch de initiatiefnemer van de nieuw te vormen coalitie. OPZ en het CDA hebben even veel zetels als JZ  gehaald en zullen dus gezamenlijk het college van B&W gaan vormgeven.

Negen weken lang….
Negen weken lang die eigenlijk bestaan uit tweeënzestig dagen.
En we weten niets meer dan we in de eerste week al wisten.

JZ en OPZ vormen door innige familiebanden een groot blok tegenover het CDA.
Door een onstuimig verleden met OPZ wil het CDA niet alleen tegenover het grote blok staan en betrekt de VVD bij de coalitievorming.
Oké, ik moet toegeven dat het aansluiten van de VVD pas in april bekend werd gemaakt maar dat wil niet zeggen dat we dit eigenlijk niet al wisten in de eerste week.
 
Tweeënzestig dagen lang…
Tweeënzestig dagen lang die eigenlijk bestaan uit veertienhonderdachtentachtig uren.
En we weten niets meer dan we op de eerste dag al wisten.


Oké, op 4 mei werd pas bekend gemaakt dat Jong Zandvoort Jan Nobel gevraagd heeft als formateur. Maar dat zij ervan uit zouden gaan dat pas vlak voor het zomerreces de nieuwe wethouders voorgedragen zouden worden aan de gemeenteraad, wisten we al vanaf de eerste dag. Want JZ is met Jerry Kramer en Kim Göransson niet anders dan OPZ met Peter Kramer en Belinda Göransson. Dezelfde families en dezelfde manier van vertragen, vertragen en vertragen, totdat er eindelijk helemaal niets van terecht komt.

Veertienhonderdachtentachtig uren lang…
Veertienhonderdachtentachtig uren lang die eigenlijk bestaan uit negenentachtigduizend tweehonderdtachtig minuten en we weten niets meer dan we in het eerste uur al wisten.

JZ, OPZ, CDA en VVD zijn pas in de afgelopen week, twee maanden na de verkiezingsuitslag, echt met elkaar om tafel gaan zitten. Dus de verkiezingsbelofte om snel een nieuwe coalitie te vormen werd in de eerste weken al gebroken. JZ voegde daar nog aan toe dat ze, ondanks hun belofte, het nieuwe parkeerbeleid niet tegen gingen houden. Maar ook dat wisten we eigenlijk al in het eerste uur.

Negenentachtigduizend tweehonderdtachtig minuten…
Negenentachtigduizend tweehonderdtachtig minuten die eigenlijk bestaan uit vijf miljoen driehonderdzesenvijftigduizend achthonderd seconden en we weten niets meer dan we in de eerste minuut al wisten.

Misschien ben ik onredelijk maar in mijn ogen is iedere seconden een moment waarbij je de kans kan aangrijpen om verder te komen. Een mogelijkheid om overkomsten te zoeken. Een startpunt om opnieuw te beginnen en een ogenblik om verandering teweeg te brengen.
Dus JZ, CDA, OPZ en VVD pak nu eens door. Laat zien dat jullie het vertrouwen van de Zandvoorter serieus nemen en stop met dat eeuwige vertragen. Want van uitstel komt in Zandvoort bijna altijd afstel.
Pak dus de komende vijf miljoen driehonderdzesenvijftigduizend achthonderd momenten, mogelijkheden, startpunten en ogenblikken aan om er samen uit te komen, zodat u tenminste nog enige verkiezingsbeloftes na komt. Want de Zandvoortse kiezer heeft daar recht op en heeft uw huidige incompetente ego gedrag, niet verdiend.  

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *